Hamas-İsrail savaşına Marksist bakış

Arap devletleri, Soğuk Savaş sonrası dünyada eşi benzeri olmayan bir Batı askeri müdahale alanı olmaya başladı:

ABD’nin Irak’ı işgal etmesi, NATO’nun Libya’yı bombalaması, ABD’nin Suriye’deki vekilleri, Yemen’de Washington destekli Körfez İşbirliği Konseyi saldırısı.

Peki ya geleneksel düşmanları?

İkinci İntifada sırasında, bu sayfalarda yer alan bir makale, iki milliyetçilik (Siyonist ve Filistin) arasındaki, Oslo Anlaşmalarının çıplak eşitsizliklerine yansıyan güç dengesini araştırıyordu. (1) O zamandan bu yana ne değişti? Çok az şey!

İLK İNTİFADA

İlk İntifada, yeni yaratılmış olan yerel üniversitelerden gelen yeni nesil Filistinlilerin isyanıydı. İşgalcilerin güvendiği işbirlikçi ileri gelenleri yerinden ederek üç yıllık bir halk gösterileri, grevler, boykotlar ve işbirlikçilerin cezalandırılması dalgasına öncülük ettiler.

Tunus’da sürgün olan FKÖ gafil avlandı. Ancak, Lübnan’daki üslerinden sürülen ve Körfez Savaşı’nın ardından Suudi Arabistan ve Kuveyt tarafından finanse edilen örgüt, kendisini anavatanın bazı bölgelerine gösterişli bir şekilde geri döndüren Oslo anlaşmalarıyla zayıflığından kurtarıldı.

1994 yılında kurulan ve ulusal kurtuluş mücadelesinde bir dönüm noktası olarak sunulan Filistin Yönetimi, tasarım itibarıyla Batı ile İsrail’in ortak yapımıydı; temel işlevi Siyonizm’e karşı direnişi somutlaştırmak değil, kontrol altına almaktı!

Batı açısından, Yeni Dünya Düzeni’ni tamamlamak için Çöl Fırtınası Harekatı’nın zaferinden sonra kalan kalıntıların toparlanması gerekiyordu. İsrail açısından Filistin Yönetimi, Batı Şeria’da devam eden Yahudi yerleşimlerini tehlikeye atma tehdidi oluşturan ve genişlemesi yerli bir paramiliter güç için daha güvenli bir ortam gerektiren ilk İntifada’nın kaynaklarını bloke etme konusunda İDF için uygun maliyetli bir vekil görevi görecekti.

Filistin Yönetimi, başından beri herhangi bir bağımsız gelirden yoksundu; gelirinin yüzde 70 ila 80’i Batı sübvansiyonlarından ve İsrail transferlerinden geliyordu. Maddi olarak bağımlı olmadığı ve ihtiyaçlarını göz ardı edebileceği bir nüfustan kopuk, rantiye bir devletin asalak bir minyatürü olarak heykeli dikildi. Kaçınılmaz olarak çok daha önemli olan, maaşların nasıl ödeneceğiydi.

Arafat rejimi ayaklanmanın liderliğini potansiyel bir tehdit olarak gördü ve Batı Şeria’ya yerleştikten sonra onu bertaraf etti. Geleneksel ileri gelenler, El Fetih aygıtı etrafında inşa edilen, Tunus’tan paraşütle indirilen ve işbirliğinden elde edilen gelirlerle genişletilen bir iktidar yapısına yerleştirildi.

İşgal Altındaki Toprakların neredeyse tamamı Filistinindi. Yeni yüzyıla (2000) gelindiğinde Filistin Yönetimi’nin maaş bordrolu çalışanı 140000’in üzerine çıktı; bunların yaklaşık 60000’i güvenlik mensuplarıydı. Birbiriyle yarışan on iki baskı aygıtı (jandarma, gizli polis, başkanlık muhafızları, askeri istihbarat, özel kuvvetler, sahil güvenlik ve daha fazlası) Batı Şeria’yı dünyadaki en sıkı polis denetimine tabi tutulan nüfuslardan biri haline getirdi: on altı kişiye bir ajan!(3) Hepsi CIA tarafından eğitildi ve donatıldı ve Ürdün’de işkencenin rutin olduğu bu şişirilmiş güvenlik kompleksi bütçenin üçte birini tüketiyor ve bu da eğitim ve sağlık harcamalarının toplamından daha fazlaya mal oluyordu. FKÖ, bakışlarını işgalci İsrail’e değil, yurttaşlarına yöneltmiştir.

Baskı, işbirliği ile cilalanmıştır. Tüm rantçı eyaletlerde olduğu gibi, himaye, -dağıtılan ya da reddedilen- sistem açısından kritik önem taşıyor, özellikle de güvenlik için. (4) Tüm hanelerin yaklaşık beşte birinin geçimi rejim tarafından dağıtılan iaşelere ya da yardımlara bağlı. Yolsuzluk, başkanlık ve bakanlık düzeyindeki büyük zimmete para geçirmelerden küçük çalıntılara kadar yönetimin tüm basamaklarına nüfuz ediyor.

IMF’nin tahminlerine göre, 1995 ile 2000 yılları arasında İsrail’in gizli anlaşmalarıyla doğrudan Arafat ve çevresinin cebine 1 milyar dolara yakın para girdi. (5) Tekel sözleşmeleri ve ticaret imtiyazları dağıtıldı, yetkililer de paylarını aldı. Yabancı fonlarla yüzen STK’lar, yöneticileri için self-servis ATM’ler haline geldi.

El Fetih çetelerinin koruma şantajları ve gaspları artık sıradanlaşmış durumda.(6) Yargının itibarı polisinkinden bile daha düşük. Ramallah çevresindeki villalarda, hırsızlık ve kaçakçılıkla zenginleşen (İsrail için Ayrım Duvarı’nın inşasına yardımcı olmak için Mısır’dan çimento bile kaçıran) bir bürokrat ve işadamları tabakası, Oslo’nun tüm ülkelerdeki göçmen işlerini kapatmasının ardından beş parasız işçiler ve işsizler manzarasının üzerinde refaha kavuşuyor.

İKİNCİ İNTİFADA

İkinci İntifada zamanına gelindiğinde, İşgal Altındaki Topraklarda ortalama gelir beşte iki oranında düşmüş ve yoksulların sayısı üç katına çıkmıştı. (7)

2001’deki intihar bombalamalarıyla yaşanan ayaklanma, ülkede bir hüsran ve umutsuzluk patlamasıydı.

Bu arada Zion’un erişim alanı giderek genişledi. 1991’deki Oslo Anlaşması’nın arifesinde Batı Şeria’da yaklaşık 95000 Yahudi yerleşimci vardı. Yirmi yıl sonra 350000 kişi oldu! İsrail’in Doğu Kudüs’ü ele geçirmesinden beş yıl sonra Yahudi nüfusu hâlâ yalnızca 9 000’di. Bugün bu sayı 150 000’in üzerinde, belki de 200 000’dir. (17)

Toplamda, şu anda yarım milyondan fazla Yahudi İşgal Altındaki Topraklarda yaşıyor. Bunların yerleştirilmesi, yaklaşık 28 milyar dolarlık iş. Bu yerleşim akışını organize eden, finanse eden ve koruyan devletin kasıtlı ve sürekli bir girişimi olmuştur. (18) Oslo’dan bu yana, büyüme oranları İsrail nüfusunun iki katından fazla arttı. Yaygın inanışın aksine, Oslo Anlaşmalarında bunları yasaklayan hiçbir şey yoktu; bunlar barış sürecinin tamamen yasal yönleridir ve doğası gereği başından itibaren en iyi örneği oluştururlar.

İKİ YERLEŞİM: DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA

Tasarım açısından Doğu Kudüs ve Batı Şeria iki farklı yerleşim planı oluşturuyor. İsrail, 1967’de ilkini ilhak etti ve bölünmemiş şehri bundan sonra başkenti ilan etti. Daha yüksek öncelik, daha yüksek yoğunluk anlamına geliyordu.

Doğu Kudüs’teki Filistinliler şu anda Batı Şeria’dan ayıran Yahudi mahallelerinden oluşan bir örgüyle çevrelenmiş durumda. İsrail’in nüfus oranında daha az avantajlı olduğu Batı Şeria’da öncelik bölgesel boyuttan ziyade stratejik kontroldür. Onları İsrail şehirlerine bağlayan bir otoyol ağıyla Filistin halkını ikiye bölen Yahudi köyler, özel vergi indirimlerinden, konut yardımlarından ve imtiyazlı su tahsisinden yararlanıyor. (20)

Bariyer inşasından bu yana Batı Şeria’dan gelen intihar saldırılarının sayısı hızla azaldı. İşgalin ellinci yıldönümü yaklaşırken, uzun bir süredir ‘yerleşim’ kelimesinin üzerinde başka bir anlam beliriyor.

İSRAİL’E GÖÇ VE ZENGİNLİK

Yeni yüzyılda İsrail zenginleşti. Savaş sonrası gelen Aşkenazilerin yani ortalama eğitim ve beceri düzeylerinin çok üzerinde olan eski Sovyetler Birliği’nden bir milyon göçmenin (yarısı profesyonel: öğretmenler, doktorlar, bilim adamları, müzisyenler, gazeteciler (21) enjekte edilmesi ekonomiyi yeniden canlandırdı.

İsrail ikinci İntifada’nın ezilmesinden bu yana, OECD’deki emsallerinden sürekli olarak daha yüksek büyüme oranları kaydetti. 2003’ten 2007’ye kadar ülke tarihindeki en uzun süreli genişlemenin ardından İsrail, 2008 mali krizini Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ekonomilerinin herhangi birinden daha iyi atlattı ve o zamandan beri onlardan daha iyi performans göstermeye devam etti.

ABD ve Japonya’nın iki katı kadar, dünyanın en yüksek bilim adamı ve mühendis oranına sahip olan (22) İsrail, insansız hava araçları ve gözetleme teknolojisinde son teknolojiyle artık dördüncü en büyük yüksek teknolojili silah ihracatçısı konumunda. BİT sektörü, silah ve ilaç sektörünün çok gerisinde olmayan bir ihracat hamlesine öncülük etti ve bu da gelişen turizmle birlikte cari açığın karada kalmasına yardımcı oldu. Ülkenin hiçbir dış borcu yok ve on yılı aşkın bir süredir net dış varlık fazlasına sahip.

Gayrimenkul, inşaat ve perakende ticaretteki yurt içi patlamanın yanı sıra yurt dışından, özellikle de Amerika’dan artan bir yatırım dalgası geldi ve bu, diğer pek çok şeyin yanı sıra Intel ve Microsoft tarafından yurt dışında kurulan ilk Ar-Ge operasyonlarını da beraberinde getirdi. (23)

AKDENİZDE GAZ

İş dünyasının moralini daha da yükselten bir gelişme, açık denizdeki gaz çıkarımından elde edilecek enerji bolluğudur. Çevresel direniş şu ana kadar kaya petrolü sondajını engellemiş olsa da ülke, onu aynı zamanda petrol ihracatçısı yapabilecek kadar bol rezerve sahip. İstatistiksel olarak, 2014 yılında kişi başına düşen geliri 37.000 dolar olan İsrail, şu anda İtalya ve İspanya’dan daha zengin.

Seksenlerdeki neo- liberal dönem (1985’teki istikrar planının bir dönüm noktası olduğu dönem) daha radikal bir ivme kazandıkça, toplumsal açıdan bu tür bir başarı her zamankinden daha çarpık. 2003 politika paketinde Likud-İşçi koalisyonu kurumsal vergileri düşürdü, hükümet çalışanlarını işten çıkardı, sosyal yardımları ve kamu sektörü ücretlerini kıstı, devlet varlıklarını özelleştirdi ve mali piyasalardaki denetimleri kaldırdı. İki yıl sonra İsrail Bankası, 1985’teki şok terapisinde Amerikalı danışman, IMF’nin direktör yardımcısı ve şu anda Federal Rezerv’in başkan yardımcısı olan Stanley Fischer’in yönetimine verildi ve ekonomik disiplinin uluslararası simgesi haline geldi. 1984 ile 2008 yılları arasında kamu harcamalarının GSYİH’ye oranı yüzde 40 düştü.

İsrail’in Batı Şeria’da istediğini yapma özgürlüğü başka bir konudur. Orada, Atlantik’in her iki yakasında da statükodan duyulan rahatsızlık arttı, ancak eşit ölçüde değil. Avrupa başkentleri Washington’dakilerden farklı bir dizi kısıtlamayla karşı karşıya. AB hükümetleri için ABD ile genel diplomatik dayanışma, sorumlu bir dış politikanın olmazsa olmaz koşuludur ve Avrupa’nın Yahudi Soykırımı’ndaki suçluluğu, İsrail’e ideolojik bağlılığın teminatıdır. Ancak Avrupa’da Amerika’dakiyle kıyaslanabilecek siyasi, kültürel ve ekonomik güce sahip herhangi bir Yahudi cemaatinin bulunmaması ve çok daha fazla sayıda Arap ve Müslüman kökenli göçmenin varlığı, Yakın Doğu’ya ilişkin değerlendirmeler için hesaplamalardan farklı bir bağlam oluşturuyor.

Avrupa siyasi elitlerinde, İsrail’in, Amerika’dakiler kadar ateşli bir şekilde kucaklandığı, ülkeye AB’nin onursal bir üyesi gibi davranıldığı ya da doğrudan Birliğe kabul edilmesi çağrısı yapıldığı görülüyor.

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Haaretz’e şunları söyleyebiliyor: ‘Avrupa kıtası dışında, İsrail’in Avrupa Birliği ile sahip olduğu türden ilişkilere sahip başka bir ülke yok. İsrail, şunu söylememe izin verin, Avrupa Birliği’nin kurumlarına üye olmasa da üyesidir.”

SPD’nin Dışişleri sözcüsüne göre bu durum de facto de jure olmalı: ‘İsrail’in AB’nin tam üyesi olmasını gerçekten diliyorum.’

Merkez Soldan gelen bu tür İspanyol ve Alman sesleri, Merkez Sağda, o zamanki Başbakan olan Berlusconi’nin aynı davayı teşvik eden İtalyan desteğine sahip: ‘İtalya, İsrail’in AB üyeliğini destekleyecektir.’

Kendi adına ilerici düşünceye sahip, ülkesinin Avrupa projesine dahil edilmesi durumunda, dönemin Dışişleri Bakanı Tzipi Livni şunu haykırabildi: ‘Sınır gökyüzüdür.’ (32)

Bu tür umutlar prensipte yersiz değildir. Türkiye’yi Kıbrıs’la olan ilişkilerinde askeri işgal ve etnik temizlik olarak suçlayabilen Brüksel, Batı Şeria ya da Gazze konusuna neden laf atsın ki?

Ancak AB, İsrail’i Birliğe dahil ederse kendine karşı dürüst olmaktan vazgeçmeyecek olsa da, bunu yapma şansı yok. Ekonomik disiplinin tehlikede olduğu durumlarda kamuoyu bir kenara bırakılabilir: kemer sıkma politikalarını oy sandığı kabul etmez.

Filistin başka bir mesele; hem çok daha az önemli hem de daha yanıcı. Siyasi sınıfın İsrail’in günlük gasplarına karşı göçmenlerin tepkisinden tedirgin olmak için nedenleri olmakla kalmıyor, aynı zamanda yerli seçmenler ve medya da onları giderek daha fazla eleştirmeye başlıyor. Savunma Kalkanı Operasyonu (Batı Şeria 2002), Dökme Kurşun Operasyonu (Gazze 2008-09), Koruyucu Hat Operasyonu (Gazze 2014) popüler duygudaki değişimin aşamalarına işaret etti. Büyük farklarla endişe ve tiksinti ağır basmaya başladı.

Koruyucu Hat’tan önce bile BBC’nin 2012’deki anketleri, Fransa’da nüfusun yüzde 65’inin, Britanya’da yüzde 68’inin, Almanya’da yüzde 69’unun ve İspanya’da yüzde 74’ünün İsrail hakkında olumsuz görüşlere sahip olduğunu gösteriyordu.

Koruyucu Hat’ın ardından İngiliz katılımcıların üçte ikisi İsrail’i Gazze’deki savaş suçlarından suçlu buldu. Kuruluş düzeyinde bu tür tutumların yankısı çok azdır. Hiçbir büyük Avrupa ülkesinde tek bir hükümet bile BM Dökme Kurşun Raporu’nu onaylamaya istekli değildi. Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ABD ile birlikte red yönünde oy kullandı; Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya çekimser kaldı.

Ancak politik olarak etkili olabilmek için kamuoyunun organize edilmesi gerekmektedir. Orada ikinci bir boşluk açılıyor. Statükoya karşı gerçek anlamda öne çıkan kampanyalardan biri, 2005 yılında Filistin’de başlatılan Boykot Yatırımların Geri Çekilmesi Yaptırımları hareketidir. Güney Afrika örneğinden esinlenen bu hareketin amacı, şirketleri, üniversiteleri ve diğer kurumları, İsrail’i uzun süre ekonomik karantina altına almaya zorlamaktı. İşgal Altındaki Toprakları baskı altına almak ve vatandaşlarının eşit haklarını reddetmeye devam etmek.

On yıl süren eylemlerin ardından pratik etkisi sıfıra yakın oldu. Bunun nedeni kısmen, bariz nedenlerden ötürü -kültürün ahlaki çağrılara sermayeden daha duyarlı olması- en uygun hedeflerinin üniversiteler olması, ancak bunların İsrail ekonomisine büyük yatırımları yalnızca ABD’de olması; ki Avrupa’da genellikle devlet tarafından finanse edilirler. Amerikalı gençler arasında İsrail’e duyulan hayal kırıklığı da arttı (30 yaşın altındakilerin yarısından fazlası Gazze’ye yapılan son saldırıyı kınadı) ve ABD’deki BDS kampanyacıları kampüslerindeki yatırımların durdurulması için yiğitçe mücadele etti. Şu ana kadar sadece küçük bir New England koleji onlara yönelik bir jestte bulundu. Avrupa’da boykot -esasen akademik- daha önemli bir talep oldu, ancak tamamen sembolik anlık birkaç kararın ötesine pek geçemedi.

Strasburg ve çeşitli ulusal parlamentolar, Abbas’ın hayalet otoritesinin bir Filistin devleti olarak tanınması yönünde ‘prensipte’ oy kullandı; bunu yalnızca İsveç başarmıştır. İsrail’in her ne olursa olsun savunulması giderek zorlaşırken, AB, Tel Aviv’i ülke içindeki utançtan kurtarmak için Yol Haritası’nı uygulamaya devam etmesi konusunda ABD’den daha güçlü bir şekilde Tel Aviv’e çağrıda bulundu. Her ne kadar geleneklerden bu tür sapmalar şimdiye kadar ılımlı ve isteksiz olsa da, Avrupa’da Siyonizm’e karşı bir ruh halinin ortaya çıkmasının tehlikeleri İsrail’de hafife alınmıyor.

2011 yılında Knesset, boykot çağrısında bulunan herkesi, haksız fiil ve devlet yardımlarının geri alınması davası açma yükümlülüğüyle cezalandıran bir yasayı kabul etti. Tasarının çoğu maddesi dar görüşlüydü ancak arkasında yatan kaygı daha büyüktü! Önde gelen bir düşünce kuruluşu çalışmasının başlığı şunu anlatıyordu: İsrail’in meşruiyetinin bozulmasına karşı bir Siyasi Güvenlik Duvarı İnşa Etmek.

Likud iktidarda olduğu sürece İsrail geçmişte olduğundan daha az hoş karşılanıyor. Ancak Batı’nın, özellikle de Avrupalıların ve daha az ölçüde Amerika’nın desteğindeki bu düşüş, İsrail’in Orta Doğu’daki konumunun gücünde bir artışla dengelendi.

Bunu iki değişiklik şekillendirdi.

Bir yandan hızlı ekonomik büyüme, İsrail devletinin artık geçmişe göre çok daha fazla kendi kendine yeterli olduğu anlamına geliyordu. 2007’den bu yana Washington’dan gelen askeri olmayan yardımlar aşamalı olarak kaldırıldı. Savunma harcamaları GSYİH’nin yüzde 7’si kadar, yani ABD’deki seviyenin oldukça üzerinde seyrederken bile, İsrail’in Washington’un imrenebileceği bir cari fazla fazlası var.

Ekonomik baskılara direnme kapasitesinin artmasıyla birlikte etrafındaki stratejik baskılarda da azalma meydana geldi. Amerika’nın Irak işgali ve Arap Baharı sonrasındaki bilanço, onu Altı Gün Savaşı’ndan bu yana hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda bıraktı.

Mısır’da Sisi diktatörlüğü, Mübarek rejiminden bile daha yakın bir müttefikti; ülke içinde Müslüman Kardeşler’e uyguladığı baskının bir uzantısı olarak Gazze’yi tamamen kapatıyordu.

Ürdün, ülke içi huzursuzluklardan etkilenmeyen sadık bir ortak olmaya devam ediyor.

Güney Lübnan sınırında, Hizbullah’ın saldırılarına karşı bir koruma sağlayan Fransız, İtalyan ve İspanyol komutanlardan oluşan BM birlikleri devriye geziyor. Suriye’de İsrail’in en uzlaşmaz düşmanı olan Esad rejimi, ABD’nin vekilleri tarafından silahlandırılan ve finanse edilen ayaklanmalarla parçalanmış eski halinin bir gölgesidir. Dahası, Kuzey Irak’taki ilan edilmemiş Kürt devleti, İsrailli istihbarat ajanlarını, askeri danışmanları ve iş adamlarını memnuniyetle karşılayan samimi bir müttefiktir. Bölge genelinde Şii ve Sünni güçler arasındaki şiddetli çatışma, Soğuk Savaş sırasındaki Çin-Sovyet bölünmesinde olduğu gibi Amerika’nın birbirlerine karşı oynamasına olanak tanıyor, inançlıları bölüyor ve dikkatlerini dağıtıyor, bu da onlara karşı ortak bir cephe olasılığını ortadan kaldırıyor. bir zamanlar yeni bir Haçlı devleti olarak damgalanan şey. İran uzak bir umacı olmaya devam ediyor. Ancak bu ortak düşmanla karşı karşıya kalan Suudi Arabistan ve İsrail, giderek daha fazla aynı fikirde oluyor; uzak düşman, Siyonizm’e yakın bir dost daha sunuyor. Ortadoğu sahnesi elbette beklenmedik şekillerde değişebilir. Ancak şimdilik İsrail nadiren daha güvenli oldu.

EDWARD SAİD VE OSLO GÖRÜŞMELERİ

Başından beri hiç kimse Oslo Anlaşmalarının doğasını Edward Said kadar net göremedi. Ölümünden önce, bir program olarak değil düzenleyici bir fikir olarak iki uluslu bir devletten bahsetmeye başladı; kısa vadede ne kadar ütopik görünse de, Filistin’de barışın tek uzun vadeli umuduydu. O zamandan bu yana geçen on beş yılda, aynı öneriyi daha uzun ve daha spesifik bir şekilde sunan seslerin sayısı arttı. İki savaş arası dönemde Yishuv’da azınlık düşünce çizgisi olan ve 1948’de sönen şey, İsrail’de de bazı yankılarıyla birlikte Filistin düşüncesinde önemli bir yön haline geldi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yerleşim birimlerinin genişletilmesi, Ayrım Duvarı’nın inşası, Gazze’nin izolasyonu, El Fetih ile Hamas arasındaki bölünme, İsrail’de Arap temsilinin yararsızlığı, Yol Haritası’nın güvenilirliğini az da olsa zayıflattı. İkinci İntifada’dan birkaç ay sonra, bir Filistinlinin tek devletli çözüm yönündeki ilk keskin argümanı Aralık 2001’in başlarında Lama Abu-Odeh’nin Boston Review’daki bir makalesinde ortaya çıktı; bugüne kadarki en anlaşılır ve anlamlı makalelerden biriydi.

Uykuya yatan bu düşünceye tam üç yıl sonra, kitap uzunluğundaki bir yazıyla ilk destek Lübnan’daki Al-Adab dergisindeki Ghada Karmi’den son derece politik bir makaleyle geldi. Ardından Amerikalı bilim adamı Virginia Tilley’nin, İsrail’den gelen solcu bir eleştirmene etkili bir yanıt olarak daha da geliştirilen Tek Devlet Çözümü yeniden ateşlendi.

Daha sonra hendekler açıldı. 2006’da Filistin asıllı Amerikalı Ali Abunimah’ın Tek Ülke adlı kitabı çıktı; zarafeti ve bakış açısının ilhamıyla Said’in çalışmalarına en yakın tek kitap.

2007’de Joel Kovel, Siyonizmin Üstesinden Gelmek: İsrail/Filistin’de Tek Demokratik Devlet Yaratmak adlı kitabında Yahudi milliyetçiliğinin geleneklerine sert bir eleştiri yayınladı.

2008’de Said’in yeğeni Saree Makdisi, İşgal Altındaki Toprakların durumuna ilişkin tüm raporların en iyi belgelenmiş ve en dokunaklı olanı olan ve tek bir devlet için kendi davasıyla sonuçlanan İçten Dışa Filistin‘i yazdı.

2012’de İsraillilerin iki çalışması ve İsrail ve Filistinlilerin katkıda bulunduğu üçüncüsü birkaç ay arayla yayınlandı: Ariella Azoulay ve Adi Ophir’in Tek Devlet Durumu, Yehouda Shenhav’ın İki Devletli Çözümün Ötesinde ve Siyonizmden Sonra: Tek Devlet İsrail ve Filistin için, editörler Anthony Loewenstein ve Ahmed Moor’du.

2013 yılında, Rashid Khalidi’nin Aldatma Komisyoncuları adlı çalışması Filistin resmi yönetiminin kendi kendini feshetmesi ve tek bir devlette tam demokratik haklar için mücadeleye geçilmesi çağrısında bulunurken, Hani Faris’in editörlüğünü yaptığı İki Devletli Çözümün Başarısızlığı adlı cilt, yaklaşık yirmi katılımcının tek devlet gündemine ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı düşünce ve önerilerini bir araya getirdi.

Bu literatüre hem İsrail hem de Filistin tarafından tepkiler yavaş yavaş geldi. 2009’da Benny Morris, Tek Devlet, İki Devlet, Hussein Ibish Tek Devlet Gündeminin Nesi Yanlış?; 2012’de Asher Susser İsrail, Ürdün ve Filistin: İki Devletli Zorunluluk; 2014 yılında bir grup İsrailli ve Filistinli, İsveç’in rehberliğinde Tek Toprak, İki Devlet projesinde işbirliği yaptı.

Olmert’in Vaat Edilmiş Topraklarda tek bir devlete ilişkin artan tartışmaların İsrail’e yönelik tehlikeleri konusunda uyarıda bulunabileceği yeni bir entelektüel manzara ortaya çıkmaya başladı.

Böyle bir devlet için öngörülen formlar, herkese eşit sivil ve siyasi haklara sahip üniter bir demokrasiden, Belçika çizgisinde iki uluslu bir federasyona ve etnik kantonlardan oluşan bir konfederasyona kadar uzanıyordu.

Ancak Doğu Kudüs bir yana, Batı Şeria’nın her yerinde, Yahudi lojistiği ağı ve Yahudi yerleşim düzeni geri döndürülemeyecek kadar derinleşti. İsrail’in bu yayılması, Siyon içinde yuvalanmış ikinci bir devlet olasılığını fiilen yok etti. Eğer şekillenecek olsaydı, ikinci devlet Filistinlilere teklifte bulunacaktı; çünkü Oslo yalnızca birinciye bağımlı olabilirdi; coğrafi yakınlıktan, ekonomik sürdürülebilirlikten ya da gerçek siyasi egemenliğin temellerinden yoksundu: bağımsız bir yapı değil, İsrail’in ek binasıydı.

Ancak bunun gerçekleşmesi bile sürekli olarak ertelendiği için, durumu zalimlerin aleyhine çevirmek ve en azından ikisi arasında demografik eşitliğin olacağı tek bir devlet talep etmek daha iyi olacaktır. Altında mücadele edilecek siyasi bir bayrak olarak sivil hakların -bu iddiaya göre- ulusal kurtuluştan daha güçlü bir uluslararası çekiciliği var. Eğer İsrail’in etnik saldırısı zaptedilemezse, demokratik baskıya karşı da savunmasız kalınır.

Joel Kovel’in tanımına göre, ‘iki devlet kavramı esasen, ‘Yahudi devletinin giderek küçülen bir toprak parçası üzerinde az çok ihmal edilebilir bir ‘diğer devlet’ ile birlikte sürekli olarak büyütülmesi’ için bir kod sözcük değilse(35) ne demektir? Bugüne kadar kabataslak çizildiği şekliyle tek devletli çözüm fikrinden mi söz edilecek? Filistinlilerle dayanışmasının gücü ve iki devletli çözümün gerçekte ne anlama geldiğine ilişkin vizyon, Siyonist devlete karşı iki uluslu ve uluslararası muhalefetin büyümesinde kritik bir noktaya işaret ediyor. Etkisinin en iyi ölçüsü, ona verilen resmi tepkidir. On yıldan fazla bir süre önce, Filistin Yönetimi’nden bir yetkilinin bu konuya -tamamen taktiksel bile olsa- ilgi gösterdiğinin ilk ipucu üzerine Dışişleri Bakanı Powell, ABD’nin iki devletli çözüme yönelik yol haritasının “şehirdeki tek oyun” olduğunu duyurdu.(36) İsrail’in ilk alaycı tepkisi ‘Ay’da bir Filistin devleti kurulması çağrısında da bulunulabilir’ şeklindeydi.

Nitekim çok geçmeden Olmert, Filistinlilerin “Cezayir paradigmasından Güney Afrika paradigmasına, kendi deyimiyle ‘işgale’ karşı mücadeleden tek adamın/liderin (Mandela) tek oy mücadelesine geçebileceği” korkusunu ifade etmeye başladı.

Bu Filistin için elbette çok daha temiz bir mücadele, çok daha popüler bir mücadele ve sonuçta çok daha güçlü bir mücadele.

Olmert alelacele İsrailli yurttaşlarını Filistin Yönetimi ile mümkün olduğu kadar çabuk bir anlaşmaya varmaya çağırarak şunları söyledi: ‘Esas tehlike iki devletli çözüm çöktüğünde ve eşit oy hakkı için Güney Afrika tarzı bir mücadeleyle karşı karşıya kaldığımızda gelir!’ (37) Bir tarafın uyarısı, diğer tarafın ipucu kadar taktikseldi; her biri ülke içindeki pozisyonunu desteklemekle ilgiliydi. Ancak herhangi bir tek devletli çözümün Siyonizmin ve onun Batı Şeria’daki izdüşümünün (FKÖ) sonu anlamına geleceği her iki taraf için de açıktı.

Neyse ki, bunun uygulanabilirliğinin sıfır olduğu konusunda hemfikirler, çünkü ne Yahudiler ne de Filistinliler buna en ufak bir istek duymuyorlar: Her birinin kendi devletine ve kendi inancına olan tutkulu bağlılığı, tek bir siyasi yapı içinde birleşmelerinin önünde aşılmaz bir engel. Her iki tarafın siyasi kurumları açısından da bu kesindir elbette: bir intihar anlaşması yapmayacaklar. Aynı şey İsrail’in kalesi olduğu Yahudi cemaatinin ezici çoğunluğu için de geçerli. Ancak bu durum, İsrail’e entegrasyon için ayrı bir devlet umudundan vazgeçmeyi, statükoda belirsiz bir boğulmaya tercih edilebilecek Filistinli kitleler için mutlaka doğru değil. Filistin Yönetimi’nin basın özgürlüğü açısından diğer tüm Arap hükümetlerinden iki kat daha aşağıda olduğu Abbas döneminde (Said’in eserleri Arafat tarafından yasaklanmıştı) sansür ve gözdağı, kamuoyunun güvenilir şekilde değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Ancak sivil toplumun henüz tamamen ele geçirilmediği ya da ezilmediği ya da üniversitelerin dize getirilmediği açık görünüyor; ve bunların arasından süzülen şey, FKÖ’nün resmi hedefleriyle ilgili giderek artan hayal kırıklığının işaretleridir.

O halde, tek devletli çözüm kitabından korkmak için en acil nedeni olan partinin, ABD’nin Batı Şeria’daki adamları El Fetih rejiminin olması sürpriz değil. Amerika’nın Filistin Görev Gücü olan El Fetih, 2006 başlarında Hüseyin İbiş’in bu iddiayı (tek devletli çözüm) çürütmesini “sunmaktan gurur duyuyordu.” Ibish gerçekte neyin gerekli olduğunu şöyle açıklıyordu: ‘ Filistinlilerin, Filistin toplumunda kanun ve düzeni sağlamak, uluslararası ve İsrail’in güvenliğe ilişkin beklentilerini karşılamak ve güvenlikle ilgili uluslararası ve İsrailli beklentileri karşılamak için sağlam, profesyonel ve bağımsız bir güvenlik hizmetine ihtiyaçları var. Muhalif milis grupları ve özel amaçlı militanların yükselişi ancak böyle dirdirilabilir.’(40)

İsrail tarafındaysa, Ibish’in ‘değerli(!)’ çalışmasını ele alan Asher Susser, bu fikri göz ardı etmeye çalışıyordu: ‘Bu günümüzün küreselleşmiş dünyasında ciddi etkiler yaratacaktır. Her ne kadar gerçekçi olmasa da, tek devlet fikri İsrail’e ve Siyonist projeye karşı siyasi savaşın tercih edilen bir aracı haline gelecektiri. İsrail’in rızasını değil, İsrail’in tamamen gayri meşru hale getirilmesinin doğal sonucu olarak uluslararası toplumun zorlamasıyla ortaya çıkacak kolektif teslimiyeti getirecektir. Susher, bu şekilde, ‘Hem İsrail’in hem de iki devletli çözümün meşruiyetini tartışmasız bir şekilde aşındırdı. Durum bazı yönlerden Güney Afrika’daki apartheid rejiminin dışlanması gibi İsrail’in de aşamalı izolasyonunda etkili olacaktı! (41) İsrailliler, kendilerini tehlikeye atarak bunun yıpratıcı etkilerini görmezden geleceklerdi.

Ancak bu risk, Clinton’un ana hatlarını çizdiği ve Taba’nın az farkla gözden kaçırdığı “çözümün neye benzediğini hepimiz biliyoruz” gerçeğinin basit bir şekilde tekrarlanmasıyla en iyi şekilde atlatılır mı? 2014 yılına gelindiğinde, “birçoğunun kendi taraflarındaki liderlerle yakın bağları olan bir grup seçkin İsrailli ve Filistinli akademisyen ve uzman”, barış sürecinin emektarları ve onun “Oslo müzakerelerinden önce ve sonra son derece gizli kanalları” bir araya geldi.

OBAMA’NIN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ

Yol Haritası’nın meyvelerini vermediği talihsiz olayda, daha yaratıcı bir şeyin gerekli olduğu düşünülüyordu.(42) İki devletli çözümün güvenilirliğini yeniden canlandırmak için, bunun alternatif bir uygulaması tasavvur edilebilirdi: toprakların bölünmesi değil, çoğaltılması yoluyla! Paralel İsrail ve Filistin devletlerinin aynı alanda faaliyet göstermesi ve her birinin kendi egemenliğine sahip olması.

Tek Ülke, İki Devlet, şu ana kadarki herhangi bir tek devlet önerisinden çok daha ayrıntılı ve karmaşık bir planın ana hatlarını çiziyor -İsveç yardımları kurumsal detayları dolduruyor- Siyonistlerin bunlara yönelik nefretini daha iyi karşılıyor. İsrail’i Filistin gölgesinin yanı sıra sağlam bir şekilde koruyan ‘Paralel Devlet Projesi’, İsrail’i meşruiyetini kaybetme tehlikelerine karşı koruyor. Paralel olmak elbette eşit olmak anlamına gelmez. Bir katkı, böyle bir çözümle ilgili derin korkuları gidermenin en iyi yolunun ‘açık bir güç asimetrisini sürdürmek’ olduğunu açıklıyor. Çünkü, yalnızca güvenlikle ilgili soruları ele alırsak, ‘İsrail tarafı olası tüm konfigürasyonlarda bir miktar askeri avantajı korumakta ısrar edecektir.'(43)

Obama Yönetiminin ısrarla üzerinde ısrarla durduğu iki devletli çözüm, İsrail’deki revizyonist kampta hiçbir zaman diplomatik mücbir sebeplere karşı taktiksel bir taviz olarak gönülsüz bir taklitten öteye gitmedi. Gazze’nin boşaltılmasının bir sonucu da, daha cesur ruhların burayı tamamen yok etmeyi düşünmelerini sağlamak oldu. 2014 yılında Jerusalem Post‘un genel yayın yönetmeni yardımcısı ve İDF öğretim görevlisi Caroline Glick, İsrail Çözümü: Orta Doğu’da Barış için Tek Devlet Planı‘nı yayınladı ve Yahudiye ve Samiriye’nin doğrudan ilhak edilmesini ve buraların İsrail’in ayrılmaz bir parçası haline getirilmesini önerdi. Çağdaş Siyonizmin doğal sınırlarını tamamlamak için Doğu Kudüs gibi yerleri ilhak etmek… Batı Şeria ajanslarının Arap nüfusu için ürettiği şişirilmiş istatistiklere dayanarak, bunun İsrail’deki Yahudi üstünlüğünü tehdit edeceği yönündeki korkular asılsızdı. Arap devletlerinin yardım edebilecek durumda olmadığı Filistin Yönetimi’nin kapatılması, ABD’nin üzerindeki ekonomik yükü kaldıracak ve ABD’ye değişikliği memnuniyetle karşılaması için bir neden verecektir. Tek gerçek zorluk Avrupa’nın tepkisi olacaktır. Ancak AB yaptırımları hayata geçirilirse dünyanın sonu olmayacak: İsrail zaten ticaretteki ortaklarını çeşitlendiriyordu ve ekonomik gelecek, büyük güçlerin İsrail altyapısına yatırım yaptığı ve Ramallah’ı düşünmeden İsrail silahları satın aldığı Asya’nın elindeydi. (44)

Daha ihtiyatlı ruhlu kişiler için bu fazla iyimser bir senaryo; Yahudilerin, Batı Şeria’nın işgalinden sonra hala İsrail nüfusunun üçte ikisini oluşturacağı yönündeki amatör tahminlere dayanıyor ve bu da ülkenin önde gelen demografik otoritesi Sergio’nun çalışmalarında hiçbir destek görmüyor. (45)

İsrail’in karşı karşıya olduğu ikilemlere dair daha katı görüşlü bir çalışma, Filistin’in 1947-48’de Arap nüfusunun yüzde 80’inin kaçış yoluyla boşaltıldığına ilişkin resmi mitolojinin yıkılmasına öncülük eden seçkin tarihçi Benny Morris’ten geliyor. Morris on yıldan fazla bir süre, yüzyılın başında Siyonist ana akıma katılıp ülkedeki en aşırı güvenlik şahinlerinden biri haline gelmeden önce, İsrail’in inşasının eleştirel bir şekilde yeniden incelenmesinde merkezi bir figürdü.(46) İkinci aşamasında, Morris Arap karşıtı duyguların çoğunu dile getirdi. Ancak siyaseti değişse bile, bir zamanlar pek çok vatansever tabuyu yıkmasına olanak tanıyan tarihsel zeka onu terk etmedi. Şimdi, bir zamanlar kendisine iftira atan bir davanın hizmetinde.

Morris’in Bir Devlet İki Devlet kitabı iki toplumdaki bu fikirlerin her birine tarihsel bir genel bakış sunuyor. Hiçbir ciddi Arap düşüncesi Filistin için iki uluslu bir çözümü kabul etmedi. Ülkede tek bir laik, demokratik devlete ilişkin mevcut söylemler, gelecek sayısal üstünlüğün ağırlığıyla tüm devleti yeniden ele geçirme amacına yönelik bir kılıftan başka bir şey değil.

Yahudi tarafında ise tam tersine, Yishuv’da Filistin’de iki uluslu bir devlet kurulmasını savunan küçük azınlıklar ve birkaç izole ses vardı. Ancak bunların siyasi önemi yoktu. Ana akım Siyonizm, başlangıçtan beri, İngiliz mandasına kadar küçülen, tek etnik gruptan Ürdün’den Akdeniz’e ve Güney Lübnan’a kadar uzanan, daha sonra Filistin’de oluşan bir Yahudi devleti arayışındaydı. Liderleri, amaçlarının Arapların sınır dışı edilmesi olduğunu biliyorlardı ve “transfer” yani etnik temizlik konusunda hiçbir çekinceleri yoktu.

Ancak İngilizleri Filistin’in tamamını kendilerine teslim etmeye ikna edemeyecekleri için, Ben-Gurion’un ifadesiyle Yahudilerin yayılacağı bir Piedmont elde etmek için taktiksel bir adım olarak Peel Komisyonu’nun taksim teklifini kabul ettiler.(47)

BEN GURİON’UN BÜYÜK ‘HATA’SI

1947-48 savaşı Siyonizm’e fırsat verdi ve ülkenin çoğunu Arap nüfusundan temizledi. Ancak zafer anında Ben-Gurion’un cesareti başarısız oldu: Batı Şeria’yı da ilhak etmek ve temizlemek yerine, onun İsrail içinde allojen bir cep olarak iltihaplanmasına izin verme hatasını yaptı ve onu sonradan “temizleme” şansı ortadan kalktı; böyle bir “şans”ancak başka bir büyük savaş durumunda tekrar gelebilirdi. Böylece Yahudilerin çoğu, sonunda orada bir tür Filistin devletinin kurulabileceğini kabul etmeye başladı.

Bu tarihi hatanın yirmi birinci yüzyılda iki uluslu tek bir devletin yaratılmasıyla ortadan kaldırılabileceği fikri tamamen hayal ürünüydü. Dini çatışma tek başına böyle bir şeyi engelledi. Tek devletli çözüm boş bir hayaldi.

Masada sadece iki devletli çözüm vardı.

Ama bu bile ne kadar gerçekçiydi? ‘İsrail/Filistin Topraklarının şekli ve küçüklüğü (doğudan batıya yaklaşık elli mil), onun iki devlete bölünmesini pratikte bir kabusa dönüştürüyor ve neredeyse düşünülemez hale getiriyor.’

Sadece bu da değil. “Filistin’in teklif edildiği şekliyle Yahudiler için yüzde 79 ve Filistinli Araplar için yüzde 21 oranında bölünmesi, Arapları, yani tüm Arapları derin bir adaletsizlik, aşağılanma ve aşağılanma duygusu gibi meşru bir algıyla baş başa bırakır.”

Gazze Şeridi ve Batı Şeria’dan oluşan devlet, siyasi ve ekonomik açıdan kesinlikle ayakta kalamaz.

O halde neden Filistinliler, kendilerine verileni istedikleri şey için bir ara istasyon olarak toprak alarak Siyonistlerin yaptığı gibi ilerlemesinler ki? ‘Nesnel ekonomik, demografik ve siyasi faktörler tarafından yönlendirilen böyle bir devlet, İsrail’in zararına kaçınılmaz olarak daha fazla toprak arayacak ve genişlemeye çalışacaktır.(49)

İki devletli çözümün mantığı bu nedenle kasvetliydi: sürekli bir kargaşanın reçetesiydi. Ancak bu genişleme Ürdün’e yönlendirilebilirse, ikinci bir devletin kurulmasının, Haşimi monarşisinin zayıf da olsa kesinlikle silahla direneceği ama durumun İsrail için güvenli bir sonuca yol açabileceğine ilişkin bir umut vardı.

Böyle bir dinamiğe karşı alınan önlemler elbette İsrail’in iki devletli çözüm anlayışının ayrılmaz bir parçası. Teklif edilen Filistin, İsrail’in 1967’den önce henüz işgal etmediği topraklarda o zamanki gibi bağımsız bir devlet değil. Gazze’nin durumu, bırakın Doğu Kudüs’ü, Batı Şeria’daki yasadışı Yahudi yerleşim yerlerinin neden geri çekilmeyeceğini gösteriyor.

O zamanlar 8 000 Yahudi yerleşimcinin Gazze’den İsrail’e taşınması Yahudi devletine GSYİH’nın yüzde 2’sine mal oldu.(50) Batı Şeria’da yerleşik 350 000 yerleşimcinin benzer bir şekilde taşınması GSYİH’nın yüzde 80’ini tüketecektir; Doğu Kudüs ise yüzde 120! Herhangi bir ikinci duruma kadar orada kalacaklar. Gazze aynı zamanda İDF garnizonları ve kontrol noktaları olmasa bile Batı Şeria’nın ne olacağına ilişkin Yahudi kontrolüne bir ön fikir sunuyor. Asher Susser, tek devletli çözüme ilişkin her türlü fikri reddettikten sonra, savunduğu iki devletli çözümün her zaman neyi gerektirdiğini ortaya koyarken lafı uzatmadı: ‘İsraillilerin onaylamaya istekli olduğu Filistin devleti uluslar ailesinin bağımsız bir üyesi olarak hiçbir zaman tam egemen olmadı. Ancak hava sahasını ve muhtemelen sınırlarını da İsrail’in kontrol ettiği ve aynı zamanda İsrail ve/veya yabancı askeri varlığının bir kısmını da içeren iğdiş edilmiş, askerden arındırılmış ve denetlenen bir varlık olarak kabul edilebilir.

GERÇEK EGEMENLİĞE KARŞI SİGORTA SİSTEMİ

Bu doğrultuda, elçilik altyapısı verilen ve Filistin Devleti olarak yeniden adlandırılan bir Filistin Yönetiminin birkaç Bantustan’dan biraz daha fazlası olacağı uzun zamandır aşikardı; tek devletli çözüm savunuculuğunun yayılmasının temel nedeni budur. İsrail, Güney Afrika’nın bu devletçikleri icat etmesiyle hemen ilgilendi -Bophuthatswana’nın dünyada diplomatik misyona sahip olduğu tek ülke burasıydı- ve bu örnek, kapalı kapılar ardında resmi düşünceyi şekillendirdi. Anlamlı bir pasajda Abunimah, Apartheid rejiminin Transkei’yi tanıması ve oraya yerleşmesi halinde onu serbest bırakmayı teklif etmesi durumunda Bantustanlara meşruiyet vermektense hapishanede kalmayı tercih eden Mandela’nın cesareti ve ilkesini şu sözlerle karşılaştırıyor: Yaser Arafat’ın, Akdeniz kıyısındaki bir Transkei’nin teneke hükümdarı olarak İsrail’in koşullarını kabul etme yönünde umutsuz, aptalca ve kendi çıkarlarına hizmet eden kararı.'(52) Ancak tam da burada, İsrail’in bir Filistin himayesi kurma planlarındaki çelişki yatıyor. Gerçek egemenliğe karşı sigorta sistemi ne kadar sıkı olursa, kurduğu rejimin güvenilirliği de o kadar az olacak ve ona karşı halk ayaklanmaları da o kadar olası olacaktır: İşbirlikçi seçkinlerin evcilleştirilmesi, aşağılanmış bir öfkenin alevlenmesi riskini taşıyor. Emniyet mandalları bumerang haline gelebilir. İkinci devletin (Filistin’in) kurulmasını engelleyecek tedbirler ne kadar güçlü olursa, ona karşı ayaklanma provokasyonları da o kadar büyük olur.

Tek devletli çözüm bu diyalektiğe tabi olamaz. Ancak şu ana kadar ortaya konulan önerilerde çok az dile getirilen kendi gizli resifleri var. Sadece 1967’deki işgallerden ziyade, ülkenin 1948’deki ilk bölünmüşlüğünü gündeme taşıyor.(53) 1947’de Yahudiler, bugünkü İsrail topraklarının yüzde 8’ine sahip. Şu anda yüzde 93’ü kontrol ediyorlar – Araplar, yüzde 3,5.(54) İki bağımsız araştırma, Siyonist devletin Filistin halkından el koyduğu mülkün değerini ve buna bağlı kayıpların 2008-09 fiyatlarıyla 300 milyar doların biraz altında olduğunu hesaplıyor.(55) İşgal Altındaki Toprakların nüfusu bile kayıtlı mültecilerden oluşuyor; BM kayıtlarındaki 5 milyon kişiden 2 milyonunun biraz altı. Vatansız sürgünlerin sayısı 2,5 milyon. Kamplarda yaşayan mültecilerin sayısı 1,5 milyon. Tek bir devletin siyasi sistemi içinde bu mülke ve bu insanlara ne olacak? Eski İngiliz Mandası döneminde iki toplum arasındaki çatışmanın kökeninde yatan tek devlet – daha da önemlisi paralel devlet – literatürü, tazminatların ve geri dönüşün sembolik olmaktan öte bir şey olmayacağının zımni kabulüne işaret ediyor. en iyi. Bunu yaparak, Filistinliler ile Yahudiler arasında bir tarafın diğer taraf tarafından acımasızca mülksüzleştirilmesine dayanan şaşırtıcı eşitsizliğin sürekli ve yakıcı bir öfke kaynağı olmayacağı ihtimalini görmezden gelerek iki devletli çözümü yeniden birleştiriyor. Tek bir devletin sokaklarına ve şehirlerine musallat olan her zenginlik ve ayrıcalık anıtı, orijinal hırsızlığın günlük hatırlatıcısıdır. Morris’in bu olasılığı görme ve ifade etme yeteneği onun avantajıydı.

Olasılıksızlık kesinlik değildir. Eski İDF Genelkurmay Başkanı ve Koruyucu Hat’tan sorumlu Savunma Bakanı General Moshe Yaalon’a atfedilen hüküm uydurmadır (daha kışkırtıcı olan pek çok gerçek açıklama yapmıştır), ancak yayılması her açıdan bir anlam ifade etmektedir. Revizyonistlerde açıkça dile getirilen ama İşçi Partisi’nin İsrail düzeninde dile getirilmeyen iddia şudur: ‘Filistinlilere, mağlup bir halk olduklarını bilinçlerinin en derin yerlerinde anlamaları sağlanmalıdır.’

Yetmiş yıllık sürgün ve işgal, uzun bir süreçtir. Bir yirmi ya da otuz yıl daha olsa, nihai yorgunluk ve teslimiyet başlamaz mı?

Kanıtlar belirsiz. Lübnan’a yapılan saldırı ve ilk İntifada’nın yenilgisi FKÖ’yü Oslo’da dize getirdi.

İkinci İntifada’nın ezilmesi Abbas ve Fayyad’ı ortaya çıkardı. Dökme Kurşun, Hamas’ı Yeşil Hat’a dönüştürdü.

Darbe her seferinde direniş iddialarını azalttı. Ama her seferinde onu da yerinden etti. FKÖ Lübnan’da faaliyet dışı kalınca, Batı Şeria’da kontrolü dışında bir isyan patlak verdi. Filistin Yönetimi’nin acizliği ortaya çıkınca Batı Şeria’da ikinci ve daha radikal bir isyan yaşandı. Abbas’ın görevden alınmasının ardından Hamas seçim zaferine ulaştı. Hamas Gazze’de yerleşmeye başlayınca İslami Cihad güç kazandı. Doğu Kudüs bir sonraki parlama noktası olabilir.(56) Yer değiştirmelerin kümülatif etkisi, net direniş kapasitesinin azalmasıyla sona erdi mi? Bunu söylemek için henüz çok erken. Ancak baskı ve yeniden diriliş döngüsünün sona ermesi pek olası değil.

Tabii ki Batı’nın İsrail siyasi sınıfını Clinton çizgisinde iki devletli bir anlaşmaya razı etmeye yönelik girişimlerinin ardındaki itici güç bu korkudur. Bunlar, Siyonizm’in çalışma kampında her zaman bir karşılık bulmuşlardır – daha bağımsız görüşlü Revizyonist gelenekten ziyade doğuştan emperyalist gereklere, önce İngiliz ve sonra Amerika’ya daha saygılıdırlar – ve onun, bir alt ortaktan daha fazlası olarak göreve geri dönmesine ihtiyaç duymuşlardır. Likud koalisyonu meyvelerini verecek. ABD ve AB, iki devletli çözüme o kadar açık bir şekilde umutlarını bağladı ki, her ikisinin de bundan geri dönmesi zor olacak.

Ancak Ortadoğu İslam içindeki mezhepsel çatışmaların savaş alanı olmaya devam ettiği sürece Batı’nın ona yönelik hareketi için bir aciliyet yok! ABD’nin Tel Aviv’de nüfuzu var her şeyi böyle bırakarak çok az risk alıyor.(57) AB’nin biraz huzursuzluk riski var ama çok az nüfuzu var. Şimdilik İşgal Altındaki Topraklar, Batı’nın hafıza belirsizliğinde Batı Sahra veya Kuzey Kıbrıs’a katılabilir!

FİLİSTİN KURTULUŞ MÜCADELESİ NEREYE EVRİLEBİLİR

Bütün bunlar şimdi Filistin’in kurtuluş mücadelesini nereye götürüyor? Böylesine yıkıcı bir liderliğin acısını çeken herhangi bir ulusal harekette bunu düşünmek zordur.

İngiliz emperyalizmi, iki savaş arasındaki diğer anti sömürgeci isyanlardan daha fazla birlik gerektiren 1936-37’deki büyük Filistin ayaklanmasını kırdıktan sonra, Yishuv, kötü yönetilen ve kötü niyetli bir grup ayaklanmanın oluşturduğu Manda yönetimi üzerinde kurulu kolay bir üstünlük mirasını elde etti.

Donanımsız Arap orduları bunu telafi edecek durumda değildi. Nakba o kadar hızlı bir felaketti ki, ondan sonraki on yılı aşkın bir süre boyunca herhangi bir Filistin siyasi örgütü var olmadı.

On altı yıl sonra ortaya çıkan FKÖ’nün kendisi, aslında ulusal bir girişimden çok, Arap Birliği tarafından oluşturulan bir Mısır diplomasisi yapısıydı. Objektif olarak bakıldığında, tutarlı bir strateji ile güçlü bir hareket inşa etmenin koşulları başından beri son derece zordu.

Ancak El Fetih’in ve Arafat’ın liderliğinin yanılgıları ve beceriksizliği bu durumu ölümcül bir şekilde artıracaktır. Çeyrek yüzyıl boyunca, FKÖ’nün resmi amacı, Manda topraklarının tamamını silah zoruyla geri almak ve Siyonizm’e son vermekti; oysa ki, Amerika’nın koruması tek başına bunu başarmanın en uzak olasılığıydı! Bu gerçek nihayetinde El Fetih’in aklına geldiğinde ve Filistin Ulusal Konseyi iki devlet ilkesini kabul ettiğinde, fantazi maksimalizm rezil bir minimalizme dönüştü ve Arafat, ülkenin beşte birinin umuduna razı olmayı kabul ettiği için Nobel Ödülü aldı! O zamandan bu yana da Oslo’da sunulan kurumuş kütük bile yontuldu.

Toprağın tamamını talep etmek ve bu büyük isteğin sonucunda bir kalıntıya razı olmak yerine, talep her zaman toprağın iki halk arasında adil bir şekilde dağıtılması olmalıydı.

ABD’nin BM’ye rüşvet ve şantajla uyguladığı hileli bir soruşturmanın meyvesi olan 1947 Bölünme Planı, başından itibaren bunun bir karikatürüydü: Nüfusun yüzde 32’sini oluşturan Yahudilere, kara ve kıyı şeridinin yüzde 80’ini de içeren yüzde 55’lik pay verildi. Nüfusun yüzde 68’ini oluşturan Araplara toprakların yüzde 45’i tahsis edildi.

Bir yıl sonra İsrail, toprakların yüzde 78’ine el koydu ve 1967’de buna Kudüs’ün geri kalanını da ekledi.(59) O zamandan bu yana, yoğun Yahudi göçü ve Filistinli yüksek doğum oranları nedeniyle iki toplum arasındaki oranlar dalgalandı. Bugün bulundukları kaba eşitliğe ulaştılar; Yahudiler giderek azalan bir farkla Filistinlilere liderlik ediyor, Filistinliler yakında onları geçecek.

FKÖ mücadelesini toprak ve demografi arasındaki orantısızlığın temeline dayandırmış olsaydı ve karşılaştırılabilir kaynakların eşitliği için uluslararası düzeyde kampanya yürütmüş olsaydı, Siyonist devleti savunma pozisyonunda bırakabilirdi. Böyle bir yağma nasıl haklı görülebilirdi?

Bugün bunun için çok geç. Bunun yerine, son derece aydınlanmış İsraillilerin bile İsrail’in ülkenin beşte dördünü ele geçirmesinin meşruiyetini hiçbir zaman sorgulamadıklarını dünyaya bildirdikleri ve birkaç ayarlama yap ya da al, Clinton’un dediklerini uyun diye Filistinlilerle alay ettikleri günlere gelindi.

Bu manzarada, tek devlet talebi artık mevcut en iyi Filistin seçeneğidir. Siyonist sözcüleri tarafından bu kadar hararetle reddedilmesi bunun yeterli kanıtıdır. Tazminat ve geri dönüş meselelerinden kaçındığı sürece, bir programdan ziyade, bir fikir olarak kalacaktır; bu meseleler, maddi tazminattan ziyade sembolik jestlerle ya da mültecileri ailelerinin geldikleri yere gitmelerine izin vermek yerine Oslo’nun çekincelerine atarak çözülmeyecektir.(60)

Ama her şeyden önce elbette tek devletli gündemin gerektirdiği şey, demokrasi mücadelesi olarak geleceğin yeniden inşasına şekil veren örgütlü bir harekettir. Tanım gereği, diaspora bir yana, İsrail kontrolü altındaki Filistin nüfusunun şu anda birbirinden kopuk olan üç kesimini de kapsaması gerekiyor. Oysa şu anda böyle bir şey olanaksız görünüyor.

Ancak şu soruyu sormak mantıklıdır: Prensipte ne yapmalıyız?

Batı Şeria’da, başkaları tarafından da dile getirileni Halidi, İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarında polislik görevini taşeronlara bile devreden yozlaşmış Filistin Yönetimi’nin kendi kendini feshetmesi yönünde çağrıda bulunarak yaptı.(61)

İşte bunun gerçekleşmesi için üçüncü bir İntifada baskıcı El Fetih rejimine karşı, daha az enfekte olan kadroları ona karşı bir araya getiren bir halk ayaklanması gerekli olacaktır. Gazze’de dürüstlük ve disiplin, ezilenlerin her hareketi için kritik önem taşıyan değerlerdir; fakat Mısır’da yaşananlar Hamas’a dini motifleri demokrasinin önüne koymanın maliyetini öğretti mi, bilinmez.

İsrail’de Filistin toplumu, dışlanmış Arap partilerinin kendilerini görmezden gelen bir sistemi meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramayan Knesset’teki güçsüz temsilinden hiçbir şey kazanmıyor. En etkili siyasi boykot buradan başlayacak, Knesset’i kendi Arap seçimlerine dayalı bir Aventine meclisi için terk ederek, Siyonist yapının her zaman demokratik eşitlikten ne kadar uzak olduğunu dünyaya ve bizzat İsraillilere duyuracak ve İşgal Altındaki Topraklara özgür tartışma ve temsilin olumlu bir örneğini sunacakları bilince ulaşacaklar.(62)

Eğer demokrasi için üniter bir Filistin hareketi gelecekte herhangi bir noktada tek bir devletin şartı ise, bunun önündeki engeller çok büyük ve şu anda aşılamazdır. Bunlar sadece Ramallah’taki jandarma ve işkencecilerin direnişini, Gazze’deki yobazların, Kudüs’teki taşeronların direnişini ve Batı ile İsrail düşmanlığını içermiyor.

Zira, etrafı saran Arap coğrafyasında devrimci bir dönüşüm sağlanmadan, feodal otokrasi ve askeri tiranlıktan, yandaş rejimlerden ve rantçı devletlerden oluşan boğucu evrenine son verilmeden, din savaşlarının kesiştiği Filistin’de kurtuluş şansı azdır.

Bunun için iki sebep var. Önde gelen Arap ülkelerinde daha demokratik siyasi yapılara yönelik herhangi bir çerçeve veya buna karşılık gelen bir hareketin yokluğunda, Filistinlilerin bu ülkelerdeki zayıflaması kaçınılmazdır. 2006’daki Filistin seçimleri ABD, AB ve İsrail tarafından iptal edildiğinde, onların kurdukları hükümete karşı Arapların telafi edici bir desteği yoktu.

Despotizm denizinde herhangi bir türde Filistin demokrasisi adası, tek bir devletin başlangıcı veya başka bir şey olması pek olası değildir.

İsrail, Ortadoğu’da gerçek bir tehditle karşı karşıya kalana kadar güçlü konumlarından asla vazgeçmeyecek; bu tehdit ancak bölge artık Washington’un yolsuzluğa ve teslimiyetine güvenebileceği bir bölge olmadığı zaman gelebilir.

Ancak o zaman, kendi doğal kaynaklarını ve stratejik mevzilerini kontrol eden bir Arap dayanışmasıyla karşı karşıya kalan ABD, alter egosunu uzlaşmaya zorlamak için zorunlu bir nedene sahip olacak.

PERRY ANDERSON KİMDİR

Perry Anderson (d 11 Eylül 1938) Marksist entelektüel. Kaliforniya Üniversitesi’nde tarih ve sosyoloji profesörü.

Yeni Sol akımının etkili isimlerindendir. Edward Palmer Thompson’ın Louis Althusser’in bilimsel Marksizm ve Sol politikalarda tarihin ve kuramın kullanımı konusunda 1970’lerin sonunda ortaya çıkan tartışmada yazdığı Kuramın Sefaleti isimli kitaptaki eleştirileri o göğüsledi. 1960’ların ortasında, Thompson, Socialist Register yıllığına Anderson’un radikal İngiliz gelenekleri ve deneyciliğine kıta Avrupa’sının kuramcılarını yeğ tutan anlayışı kadar İngiltere’nin tarihsel rotasının aristokratik egemenliğine karşı duruşunu reddeden bir makale yazdı. Anderson Thompson’un polemiklerine iki yanıt verdi, birincisi New Left Review (Ocak-Şubat 1966)’da yayınlanan “Sosyalizm ve Sahte Deneycilik” başlıklı makalesi ve daha sonra daha sert ancak kapsamlı İngiliz Marksizminin İddiaları(1980) 19.yüzyıla ilişkin uluslararası siyasi sistemin sürecini anlamada büyük katkı sağlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x